Millainen on hyvä kaupunginvaltuutettu?

Tässähän ollaan tarjolla Järvenpään kaupunginvaltuustoon, kuntapäättäjäksi! Tässä tekstissä tutkiskelen ajatuksiani siitä, minkälainen hyvä kaupunginvaltuutettu olisi. Eli toisin sanoen pohdin sitä, mihin itse pyrkisin, jos luottamustehtävä minulle suotaisiin. Hyvä kaupunginvaltuutettu on kiinnostunut kaupungin asioista ja asukkaiden ajatuksista. Kiinnostus ja halu selvittää asioita täydennettynä kyvyllä hankkia tietoa antaa pohjaa perustelluille näkemyksille. Kaikkea ei tarvitse tietää, mutta pitääJatka lukemista ”Millainen on hyvä kaupunginvaltuutettu?”

Matalan kynnyksen palveluilla on paikkansa ennakoivassa hyvinvointityössä

Matalan kynnyksen palvelut tarjoavat varhaista tukea, tavoittavat palveluja tarvitsevia ihmisiä ja tarjoavat tekemistä yhdessä toisten kanssa. Matalan kynnyksen palveluilla tarkoitetaan palveluja, joihin on esimerkiksi sotepalveluihin verrattuna helpompi päästä. Esimerkiksi ajanvarausta, lähetettä, maksusitoumusta tai palvelutarpeen arviointia ei tarvita. Asiointi ja osallistuminen on vapaaehtoista ja usein myös nimetöntä. Matalan kynnyksen palveluilla pyritään tavoittamaan henkilöitä, jotka ovat jääneetJatka lukemista ”Matalan kynnyksen palveluilla on paikkansa ennakoivassa hyvinvointityössä”

Sujuvaa arkea ja lähipalveluja myös kaupungin reuna-alueilla

Sopivasti maalla, sopivasti kaupungissa. Se on mun mielestä just parasta Järvenpäässä. Meidän kotia ympäröi metsät ja pellot, mutta junaseisakkeelle ja motarin alkuun on vain kilometri kumpaankin, keskustan palvelutkin löytyvät kolmen kilometrin päästä.On hyvä, että keskusta-aluetta kehitetään ja tiivistetään. Ylöspäin kasvava kaupunkikeskus luo tiloja ja tarvetta yrityksille, palveluille, kulttuurille ja yöelämälle. Mutta monelle, etenkin lapsiperheelle, JärvenpääJatka lukemista ”Sujuvaa arkea ja lähipalveluja myös kaupungin reuna-alueilla”

Jokaiselle lapselle mahdollisuus harrastukseen

Kynnys aloittaa harrastaminen voi joskus olla korkea, mutta sen ylittäminen palkitsee. Harrastaminen tekee hyvää isoille ja pienille, mielelle ja keholle. Kun pääsee tekemään jotain itselleen mieleistä, unohtuvat huolet ja kiireet. Lapselle harrastukset opettavat taitoja ja toisten kanssa olemista. Harrastusten parista aikuinenkin voi löytää uusia ystäviä. Aktiivinen harrastaminen, osallistuminen ja puuhaileminen pidentävät tutkitusti elinikää ja lisäävätJatka lukemista ”Jokaiselle lapselle mahdollisuus harrastukseen”

Enemmän mahdollisuuksia osallistua ja vaikuttaa

Nosto Järvenpään Vihreiden kuntavaaliohjelmasta: Osallisuus ja suora demokratia. Keskustelutilaisuudet, kuulemiset, kyselyt, asukasraadit, äänestykset, osallistava budjetointi, palvelujen käyttäjien ottaminen mukaan kehittämiseen ja suunnitteluun – näitä kaikkia kannatan ja toivon lisää Järvenpäähän! Ottamalla asukkaat ja palvelujen käyttäjät mukaan voidaan rakentaa sujuvaa arkea ja hyvinvointia vahvistavaa sekä asukkaidensa näköistä kaupunkikulttuuria, elinympäristöä ja palveluja. Vaikuttamismahdollisuudet itselle merkityksellisiin asioihin luovatJatka lukemista ”Enemmän mahdollisuuksia osallistua ja vaikuttaa”

Kierrättäminen lisääntyy sitä helpottamalla

Käsi ylös kenen mielestä kierrättäminen on järkevää? No kaikkien, tietty. Usein sanomalehtien ja kartonkien kierrätys kotitalouksilta sujuukin, mutta esimerkiksi muovista kierrätetään Yle Tieteen Kierrätyskyselyn (2019) mukaan vain joka kolmas kilo. No miksi kaikki eivät kierrätä, vaikka se on järkevää? Yleisin syy Kierrätyskyselyn mukaan on jäteastioiden puuttuminen taloyhtiöstä tai pientaloalueilla se, että kokee asuvansa liian kaukanaJatka lukemista ”Kierrättäminen lisääntyy sitä helpottamalla”

Kokonaisvaltainen vaikutusten arviointi ja asukkaiden osallistuminen tekevät onnistuneen päätöksen

Yhdessä kokonaisvaltainen vaikutusten arviointi ja asukkaiden vahva osallistuminen palvelujen ja toiminnan suunnitteluun tuottavat hyvinvointia, kuulluksi tulemisen kokemuksia ja onnistuneita päätöksiä. Päätösten vaikutuksia pitää jo ihan lakienkin mukaan arvioida ennakolta. Terveydenhuoltolaki velvoittaa arvioimaan päätösten vaikutuksia terveyteen ja hyvinvointiin, tasa-arvolaki puolestaan vaikutuksia eri sukupuoliin. YK:n lasten oikeuksien sopimus edellyttää lapsen edun ensisijaisuutta lapsia koskevissa päätöksissä. Eläkeläisneuvoston tämänJatka lukemista ”Kokonaisvaltainen vaikutusten arviointi ja asukkaiden osallistuminen tekevät onnistuneen päätöksen”

Oma koti kullan kallis

Tänään somesyötteeseeni nousi monta tarinaa, jotka käsittelivät kotia ja kotiin liittyviä tunteita. Muuttoja suuntaan ja toiseen, onnea omasta pihasta, uuden alkuja ja myös raskaita hyvästejä. Koti on paljon muutakin kuin seinät ja paikka, jossa asua. Se on paikka levolle, ajalle rakkaiden kanssa, mielipuuhille ja tutuille jutuille. Kodissa saa olla oma itsensä ja toimia kuten onJatka lukemista ”Oma koti kullan kallis”

Terveisiä Eläkeläisneuvoston vaalipaneelista 11.5.2021

Osallistuin Eläkeläisneuvoston vaalipaneeliin Järvenpään Vihreiden edustajana. Kiitos erinomaisista järjestelyistä etäpaneelin toteuttajille ja tärkeistä nostoista myös ehdokaskollegoille muista puolueista! Ikääntyneiden oikeus osallistua ja elää rikasta, omannäköistä elämää on tärkeää. Valtaosa eläkeläisistä on pystyviä ja kyvykkäitä, eivätkä paljon palveluja tarvitse. Heidän hyvinvointinsa, itsenäisyytensä ja toimintakykynsä ylläpitäminen ja edistäminen on inhimillistä ja samalla taloudellisesti järkevää. Kun pärjääminen edellyttääJatka lukemista ”Terveisiä Eläkeläisneuvoston vaalipaneelista 11.5.2021”

Lähiliikuntapaikat pistävät liikkumaan

Lähiliikuntapaikat ja ulkoilureitit kannustavat yhdessä tekemiseen ja liikuntaan. Luistelu-, skeitti- ja pallopelikentät, leikkipuistot ja lenkkipolut tarjoavat tasa-arvoisen, helpon ja maksuttoman mahdollisuuden liikunnan aloittamiseen ja tukevat jo aloitettua harrastusta. Kentillä ja poluilla on myös helppo tutustua saman asuinalueen väkeen. Yhteisöllisyys ja turvallisuuden tunne lisääntyvät samalla kun kunto kohenee. Lähiliikuntapaikat ovat helppo keino saada ihmiset, etenkin lapset,Jatka lukemista ”Lähiliikuntapaikat pistävät liikkumaan”