Home

Reetta Nick 175

Ristinummi, Järvenpää

Turvalliset oppimisympäristöt ja koulumatkat

 • Oppimista ja kasvua tukevat koulut, joissa yksilöllisyys ja työrauha turvataan
 • Riittävä ja oikea-aikainen tuki sitä tarvitseville koululaisille ja heidän perheilleen
 • Turvalliset ja kohtuulliset koulumatkat myös kaupungin reuna-alueilta
 • Perheiden todelliset osallistumismahdollisuudet kouluympäristöjen ja perheiden palvelujen suunnitteluun

Hyvinvointia ja terveyttä edistävää yhteistyötä

 • Monimuotoinen yhdistysten ja seurojen verkosto ehkäisee yksinäisyyttä ja pahoinvointia
 • Kaupungin ja kolmannen sektorin tiivis ja vuorovaikutteinen yhteistyö hyvinvoinnin ja terveyden edistämisessä
 • Uusia ratkaisuja ja joustavuutta työelämäpolkujen tukemiseen ja löytämiseen
 • Monipuoliset harrastusmahdollisuudet ja jokaiselle lapselle mahdollisuus omaan harrastukseen
 • Todellisia mahdollisuuksia vaikuttaa omaa arkea koskevaan päätöksentekoon

Kestävä kaupunkiympäristö reuna-alueita unohtamatta

 • Kaupungin kiinteistöjen suunnitelmallinen ja vastuullinen hoitaminen turvaa pidemmän elinkaaren
 • Käytännöllinen kävely- ja pyöräteiden verkosto mahdollistaa hyöty- ja vapaa-ajan liikkumisen
 • Lähipalvelut kaupungin kasvaville reuna-alueille ylläpitävät elinvoimaa ja ruokkivat pitovoimaa
 • Lähiliikuntapaikat ja ulkoilureitit kannustavat yhdessä tekemiseen ja liikuntaan

Tutustu kirjoituksiini!

Löydät ne täältä.


Ennakkoäänestys kotimaassa 26.5.-8.6. ja ulkomailla 2.-5.6. Vaalipäivä 13.6.2021.